gezinsongevallen
gezins rechtsbijstand
woonpakket
woonpakkettten
vergelijken berekenen afsluiten
wonen en woon verzekeringen online vergelijken berekenen en afsluiten

inboedel verzekering

De inboedelverzekering is voor de spullen die in het huis staan. Als die kapot gaan of weg zijn door dingen als brand, bliksem en diefstal, krijgt u ze weer vergoed. Zelfs de levensmiddelen in de vriezer zijn bij ons verzekerd!

bereken premie

woon pakketten

Met de woonhuisverzekering (ook wel opstalverzekering) verzekert u zich tegen schade aan uw huis, door bijvoorbeeld brandschade, waterschade en inbraak. Ook uw ruiten, uw tuin, de fundering en bijgebouwen vallen onder deze verzekering.

bereken premie

Inboedel

Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade die men aan de inboedel (of: huisraad) op kan lopen. Een inboedel- verzekering is een schadeverzekering en wordt ingedeeld onder de brand verzekeringen. Tussen de inboedelverzekeringen van de diverse verzekeraars bestaan inhoudelijke verschillen.

bereken premies

Verzekerde som

Bij een schade van enige omvang wordt vastgesteld of de verzekerde som wel in overeenstemming is met de waarde van het verzekerde object. Als het goed is, is de verzekerde som gelijk aan de werkelijke waarde. De verzekerde som kan echter ook lager of hoger zijn dan de werkelijke waarde. Dit wordt onderverzekering genoemd.

bereken premies

Nieuwwaarde

Bij de vaststelling van de verzekerde som dient de verzekerde van al zijn bezittingen na te gaan wat de huidige nieuwwaarde is, en of de bezitting wellicht tegen dagwaarde verzekerd moet worden. U kunt hiervoor de inboedelwaardemeter in vullen.

bereken premies